Energi för ekonomi och miljö.

Det är vårt engagemang som kan förbättra möjligheterna
till en optimal energianvändning, som påverkar vår
gemensamma miljö positivt. Ofta innebär våra insatser en ökad
vinst i form av besparingar av energi. Vi utarbetar en lösning
– du får möjligheten till ett bättre fungerande energisystem
och kan samtidigt bidra till miljöförbättringar..

Potentialer

varmemangdsmatareEnergieffektivisering är en av de viktigaste potentialerna för åtgärderna till en hållbar utveckling. Det är samtidigt lönande rent ekonomiskt. Låt oss gå igenom din anläggning för att hitta energitjuvarna och föreslå smarta åt åtgärder som håller nere din energiförbrukning och miljöbelastning.

Insatser

col-nyVi kan även hjälpa kunden att utföra de föreslagna åtgärderna. Uppdragen kan omfattas av installationer och reparationer inom områdena värme, kyla och ventilation med tillhörande el, styr- och övervakningssystem. Vare sig det handlar om att se över en befintlig teknik eller att installera en ny, kan Vega Energi bistå med montage eller installation.

Förvaltning

Att nyttja kompetent driftpersonal är också en ekonomi-, och miljöfråga. Man kan likna kompetent driftpersonal
med att köra bilen med EcoDriving. De håller nere
energiförbrukningen samtidigt som de bidrar till att spara både miljö och ekonomi. Anlita gärna oss för att få en säker och kostnadseffektiv drift av din anläggning.

Läs mer om Vega Energi

Läs mer om Vega Energis TSM tjänster

Ladda ner vår företagspresentation som PDF.

Klicka här för att kontakta oss.

om_vega_bigENERGIDEKLARATIONVega Energi är ett ackrediterat kontrollorgan för att utföra Energideklarationer, med certifierade besiktningsmän.