Ibland får vi agera insatsstyrka, och får uppdrag av kunder som kan handla om att t.ex. ”rädda” ekonomin och miljön. Genom vår erfarenhet inom energisektorn s amt vårt sortiment av mät- och analyssystem, kan vi optimera energiflöden och praktiska driftförhållanden.

Peka på ritning

Man ska göra det man är bra på

Förutom att erbjuda kompetensresurser uppnår vi stor kundnytta inom exempelvis energi och kostnadsbesparingar. Det genererar en bättre miljö och frigör resurser  för kunden. Vi kulle kunna rada upp tjänster och produkter som vi erbjuder. Men vi tycker det är bättre att berätta att vi kan förbättra din verksamhet i stället. Tjänster och produkter är verktyg som vi använder för att skapa nytta för kunden.

Vilka är Vega Energi?

Vi är ett kunskapsföretag och har funnits sedan 1994, som hjälper våra kunder med helhetslösningar inom värme och kyla. Vi är ett 40-tal medarbetare och är certifierade för ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001 samt innehar behörigheter på kyla, energi gaser och energideklarationer. Vi är en flexibel organisation som erbjuder tjänster inom energiområdet.

Vad gör Vega Energi egentligen?

Vi förser energiföretag, industrier och fastighetsägare med professionell kompetens inom värme, kyla, ventilation, styr- och övervakning. Verktygen vi använder är vår kompetens och erfarenhet inom energiområdet för att öka kunders vinst samt förbättra miljön.

Man vid rattar

Organisationen?

Vi ska kunna erbjuda kunderna sakkunskap, kompletta lösningar och funktioner inom värme och kyla, från utredning till projektering, leverans, drifttagning, slutbesiktning samt förvaltning.

Att nyttja kompetent driftpersonal är också en ekonomi, miljöfråga och komfortfråga. Man kan likna kompetent driftpersonal med att köra bilen med EcoDriving. De håller nere energiförbrukningen samtidigt som de åt kunden sparar både miljön och ekonomin. Anlita gärna oss för att få en säker, kostnadseffektiv drift av din anläggning.

Gärna

– Vi älskar energi, det är inte bara en individuell angelägenhet, det är en global. Vi tar gärna uppdrag inom värme och kyla och allt som tillhör dessa områden. Med en stark övertygelse om att den viktigaste energin kommer från oss själva – inte från sladden eller röret. Vårt engagemang förbättrar möjligheterna till en optimal energianvändning, som i sin tur påverkar den gemensamma miljön positivt.

Hjärna

– Med ca 1 000 års samlad erfarenhet finns det hjärnkapacitet tillgängligt. Med andra ord så har vi lång erfarenhet i kombination med den senaste tekniken och kan utföra allt ifrån det lilla enkla till de mer avancerade och komplexa uppdragen.

Peka på ritning

Bravida + Vega Energi

Bravida förvärvade Vega Energi 1 januari 2015. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av installations och servicetjänster. Vi levererar såväl specialtjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Även inom energi- och industriproduktion.

Bravida har över 8 000 medarbetare på 150 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

2014 uppgick företagets omsättning till ca. 11 miljarder kronor. Bravida har fem divisioner. Varje division är i sin tur uppdelad i ett antal regioner, baserade på geografisk marknad eller verksamhetens inriktning. Längst ut i organisationen finns avdelningarna där all operativ verksamhet bedrivs. Professionerna är el, värme & sanitet, ventilation, teknisk drift på energiproduktion, teknisk fastighetsdrift, säkerhetssystem för brand, larm och passage.

Företagsfakta

Stockholm 1994
40 st. Drift-,värme- och reglertekniker, Projektledare och ingenjörer
Erfarenhet, kompetens och engagemang.
• AAA
• UC 5
• Gasell utmärkelse i Dagensindustri
• Nominerad I Entrepreneur of the Year
• Ackrediterat kontrollorgan
• Energideklarationer och kyla
• ISO 9001 (kvalitet)
• ISO 14 001 (miljö)
• OHSAS 18001 (arbetsmiljö)

Nytta för kunden

  • Kostnadsminskningar
  • Frigör tid
  • Ökad effektivitet
  • Snabbare arbetsflöden
  • Ökad tillgänglighet
  • Ständiga förbättringar
  • Ökad konkurrenskraft

Energideklaration

Vega Energi är ett ackrediterat kontrollorgan för att utföra Energideklarationer, med certifierade besiktningsmän.

Certifieringar

Certifieringar