Om fastighet

Behöver Ni fylla ut luckorna?
Fattas det kompetent personal eller behöver ni en ersättare för någon som är frånvarande? Det kan vara vid sjukdom, semester, föräldraledighet eller annan ledighet. Eller ni kanske skall iväg på intern konferens med företaget?

Då kan Vega Energi stödja er med resurser under denna tid.

Teckna ett supportkontrakt med oss, där vi finns som en tillgång till er. Ring, e-posta eller faxa oss då Ni behöver hjälp med drift, underhåll, reparationer eller ombyggnader. Ni kontaktar oss när Ni vill ha ett jobb utfört. Vi kommer inom några timmar eller några dagar, beroende på vilken typ av kontrakt vi har formulerat mellan oss.

Det kan gälla för energiproduktion, dagtid eller på något av skiften och då medverka i befintlig driftorganisation med ronderingar och driftomläggningar etc. Det kan även gälla för ett fastighetsbolags tekniska organisation.

Ni bestämmer omfattningen på uppdraget och vilka rutiner vi skall utföra.

Några exempel på fakta vi bör komma överens om innan:

  • Resurser, hur många?
  • Kompetenskrav?
  • Dagtidsbemanning, tider?
  • Skiftgång, tider?
  • Beredskap?
  • Larmutryckningar, inställelsetider?
  • Tillträden (koder, nycklar etc)?
  • Entreprenadetablering?
  • Utbildningsbehov?
  • Avropstider?

Kontakta oss på Vega Energi, så går vi gemensamt igenom hur vi löser just Ert resursbehov.

Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

200x5_transpix200x5_transpixFastighetsteknikFunktionsentrepenader
Service
Ingenjörstjänster
Projekt
Energieffektivisering
Fjärrvärme