Vega Energi har fått uppdraget att bistå med utbildning på ånga, värme och processer för Ceralia Foods Fabrik i Järna. Uppdraget utförs i samarbete med Telge Nät AB, Ceralia Foods och Lantmännen.

Läs mer här