När ett haveri uppstår på en energianläggning kan det uppstå effektbrist till kundleveransen. I detta fall fanns det redundans beroende på att det inte var driftsäsong.

Läs mer här