Vi har engegerats för uppdraget för att projektleda/byggleda bygget av en transitledning mellan Strängnäs och Mariefred via Åkers Styckebruk. Distributionsledningen är av dimensionen DN 250 och är ca 2 mil i sin sträckning. Även byggandet av två pumpstationer ingår i projektet. Projektet löper från augusti 2010 till april 2011.