Telge Näts ”kylda” leveranser i tunnlarna

Vega Energi har fått uppdraget att  uppdatera och säkerställa underhållsplaner och relationshandlingar på Telge Näts distributionstunnlar. Bl.a till Scania.

Läs mer här