Vega Energi har teknat ett supportavtal gällande energitjänster, tekniska utredningar samt Exchange för fjärrvärme och fjärrkyla under 2011-2013.

Kontaktperson på Vega Energi AB är Ronny Axelsson