På uppdrag av Skanska Sverige AB har Vega Energi AB, erhållit uppdraget att i samverkan utföra ombyggnad av Styr och övervakning gällande Kv Tobaksmonopolet. Arbetena beräknas vara klara Okt 2011.

Kontakt personer för uppdraget, Christer Tronje och Nicklas Ramsin.