Vega Energi AB har tecknat en överenskommelse att samarbeta med LNG/Biogas konverteringar för värmepannor, process samt utveckla gasandvändningen i Mälardalen under 2011-2013. 

Kontakt på Vega Energi AB är Ronny Axelsson