Vega Energi har erhållit uppdrag att bistå med projektledning inom ånga/värme och process hos Ceralia foods fabrik i Järna. Uppdraget utförs i samarbete med Telge Nät AB-Ceralia Foods och Lantmännen under 2010