Telge Nät och Vega Energi har kommit överens om att samverka för att utveckla drift- och underhåll på produktionsanläggningar och distributionssystem.

Läs mer här