MPC utredning åt Telge Nät

Vega Energi har kartlagt och tagit fram ett underlag för Telge Näts MPC (mobila panncentraler) system. Underlaget påvisar även förbättringsförslag och åtgärder.

Läs mer här