Ett effektiviseringsprogram av Vega Energi som nått goda resultat

Läs mer här