Lantmännen i Järna har gett Vega Energi i uppdrag  att utreda och riskanalysera deras värmeåtervinningssystem i fabriken.

Läs mer här