Vega Energi AB har på uppdrag av Astra Zeneca fått i uppgift att göra en utredning för se på möjligheten för Astra att nyttja LNG-Gas till ångproduktion i Snäckviken, Södertälje.

Läs mer här