Vega Energi har sedan augusti 2010 erbjudit produkten Exchange, utbyte av fjärrvärmeväxlare, injustering av radiatorsystem samt systemrengöring i ett. Vi vill gratulera BRF Staren 7 som blev vår 30:e kund denna höst.

Kontaktperson på Vega Energi är Christer Tronje.