Stena Fastigheter bestämde sig för Vega Energi:s konceptlösning för fjärrvärme.