En utökning på Berga

Fortifikationsverket har gett Vega Energi ett förtroendet att ansvara för områdets lågspänningsanläggningar.

 

 

Läs mer här