Vega Energi AB har på uppdrag av Brf Ekoparken erhållit en order att bygga om ventilationen samt implementera ett nytt Web-baserat styr- och övervakningssystem.

Läs mer här