E.ON Värme Sverige AB har tecknat avtal med Vega Energi angående drift och underhåll på produktion i Norra Storstockholm.

Läs mer