Vega Energi AB har på uppdrag av Brf Dykaren erhållit uppdraget att installera ny luftbehandling, röranläggning samt Styr och övervakning i föreningens fastighet.

Kontaktperson för uppdraget är Christer Tronje