Vega Energi och Swetherm startar samarbete inom fjärrvärme- och fjärrkylacentraler

Läs mer här