I samarbetet med AGA Gas AB har Vega Energi AB fått i uppdrag att utreda Arla Foods potential för att konvertera till så kallad Kryogas.

Läs mer här