APL i Kungens Kurva har tecknat ett avtal med Vega Energi som omfattar teknisk förvaltning, drift- och underhåll på deras fabriksfastighet.

Läs mer här