På uppdrag av Telge Nät AB har Vega Energi fått i uppdrag att göra en förstudie för att avveckla pannorna i panncentralen samt utveckla fjärrvärmesystemen.

Läs mer här