Vega Energi har fått förtroendet att utföra tillsyn och felavhjälpande underhåll för AB Stadsholmen. Uppdraget omfattar 279 kulturhistoriskt skyddade fastigheter med 1 669 bostadslägenheter och 720 lokaler.