Telge Näts ”heta” leverans till Scania

Vega Energi ska uppdatera och säkerställa rutiner och instruktioner för leverans av hetvatten till Scania i Södertälje.

Läs mer här