NYHET 2014-08-21

OHSAS 18001

Vega Energi har under hösten 2013 och våren 2014 arbetat med att certifiera sig för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001:2007

intertek

I samband med om certifiering av ISO 9001 och 14001 genomfördes en revision för certifiering på arbetsmiljö. Arbetet föregicks av ett gediget arbete med att säkerställa mål, rutiner, regler och instruktioner inom området. I själva verket har vi arbetat på samma sätt tidigare, men nu finns det på ”pränt” och rutinerna har stramats upp. Nu har vi bara kompletterat i vårt ledningssystem ”Ledstjärnan” med OHSAS 18001.

Det huvudsakliga syftet med systemet är att det ständigt ska höja nivån på vårt miljö och arbetsmiljöarbete samt öka kvaliteten på vårt arbete. En viktig del av systemet utgörs därför av de mål som finns uppsatta för verksamheten.