Nylansering av Exchange 

Nu lanserar vi återigen produkten Exchange! Allt du inte behöver veta om värmeväxlare.

 

 

Det finns visserligen mycket att berätta om hur man byter värmeväxlare i en fastighet.

Om hur man installerar ett fungerande och effektivt värme- och kylsystem som ska ticka och gå i trettio år framåt.

Om hur mycket planering det krävs, och hur mycket projektledning.

Om alla ingenjörer, hantverkare och andra leverantörer som måste engageras i arbetet.

Om alla möten och ständiga avstämningar, om väntan,

ställtider och leveranser.

Om kontakterna med hyresgäster, med energileverantörer

och myndigheter, om bestämmelser, paragrafer och tillstånd.

 

Du som arbetar smart behöver inte ägna din tid åt allt detta. Du väljer istället en professionell leverantör som sköter det åt dig.

Du behöver knappt ens läsa den här broschyren.

Du ser ändå till att du får den bästa lösningen för din fastighet, och ett miljöeffektivt och perfekt fungerande värmesystem.

Du anlitar Vega Energi. Tjänsten heter Vega Exchange.

Du får dessutom förslag på lämpliga ytterligare åtgärder som du kan beställa som tillägg. Det kan gälla byggnadstekniska åtgärder, belysning, datakommunikation, löpande drift och underhåll mm.

 

I produkten Exchange ingår förutom hårdvarorna värmeväxlare, pumpar, ventiler, styr, givare, mätare m.m. även ett helhetsansvar, analys, åtgärder, offerering, projektering, projektledning, avisering, byggmöten,  löpande information, färdiganmälan, driftsättning, dokumentation, energistatistik.

Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

  200x5_transpixexchange