NYHET 2012-05-23

 

MPC utredning åt Telge Nät

Vega Energi har kartlagt och tagit fram ett underlag för Telge Näts MPC (mobila panncentraler) system. Underlaget påvisar även förbättringsförslag och åtgärder.

 

MPC-anslutningarna är byggda under 1980 och 1990 talet för att säkerställa leveranser av värme till specifika områden eller specifika kunder.

Utredningen syftar till att få kontroll på anläggningarnas status, om de uppfyller dagens krav på arbetsmiljö och arbetsmetodik.

För övrigt avsynas placering, framkomlighet och uppställningsplats.

Inkopplingspunkterna med tillhörande el- och vattenförsörjning jämförs med gällande VÄRMEK (STOSEB)-standard.

Dessutom innehåller utredningen en brist- och riskidentifiering med åtgärdsförslag.

Utredning har inte tagit hänsyn till om anläggningarna ska nyttjas eller inte, utan förutsättningen har varit att de ska användas.

Utredningen omfattar 27 stanläggningar (MPC-anslutningar) placerade i Södertälje, Järna, Nykvarn och Almnäs

 

APL 1
Kontaktperson: Max Jansson