NYHET 2011-06-07

 

Modernisering i Täby

Fortum Värme har givit Vega Energi i uppdrag at byta ut brännare i panncentralerna Galten och Farmen.

Brännarna till värmecentralerna Farmen och Galten i Täby har fallit för det så kallade åldersstrecket. Dessutom går det svårligen att uppbringa reservdelar till dem.

För att öka tillgänglighen, förbättra brännar – ekonomin och miljövärden har Fortum Värme beslutat att byta ut dessa brännare med styrutrustning.

Till Galten är kapaciteten ca 5 MW och bränslet bio-olja. Till Farmen är den på ca 6 MW med bränslet EO5.

  brannare taby

 

Kontaktperson på Vega Energi är Christian Ek