NYHET 2014-02-12

MILJÖSTEG 5 HOS STORSTOCKHOLM LOKALTRAFIK

Ett effektiviseringsprogram av Vega Energi som nått goda resultat

miljolokaltrafik-stor

Med anledning av att Vega Energi har avtal om drift och underhåll på SL har vi fått tilliten att stödja SL i att genomföra effektiviseringar på ett utvalt antal bussdepåer. Programmet bygger på att med minsta möjliga insats och investering optimera och samordna energislagen på dessa depåer.

Under 2013 lyckades vi spara 11 285 MWh och minska CO2 med 970 ton.

Målen är satt i Stockholms Kommun för bl.a. CO2 i ”miljösteg 5”.