Medlemskap

Svenskt Näringsliv / Almega. Delägare i Svenskt Näringsliv som är företagets arbetsgivarförbund sedan 1999. Avdelningsförbundet heter Almega, vilka administrerar Vega Energi AB

Svensk fjärrvärme. Sedan 1994 är Vega Energi s.k. abonnent hos föreningen, för att få aktuell information på området samt knyta kund- och kollegiala kontakter.

VVS Tekniska föreningen. Medlem sedan 1994, för att få aktuell information på området samt knyta kund- och kollegiala kontakter.

Stockholms Handelskammare. Företaget innehar sedan 1998 förordnande för besiktningsman i värderings- och haveribesiktningar på VVS, kyl och rörinstallationer.

Svenska Gasföreningen. Auktoriserat installationsföretag och behörig installationsledare för energigaser sedan 1996.

Solar Energy Association of Sweden, SEAS är en branschförening som representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

SWEDAC. Vega Energi är ackrediterat kontrollorgan för kyla och energideklarationer enligt ISO/IEC 17020

Funktionskontrollanterna i Sverige. En förening för OVK-besiktningsmän.

Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

medlemskap