NYHET 2011-10-25

Lantmännen Cerealia Foodservice

Lantmännen i Järna har gett Vega Energi i uppdrag  att utreda och riskanalysera deras värmeåtervinningssystem i fabriken.

Lantmännen Ceralia Foods tillverkar livsmedel, färdig mat eller basvaror. Kända varumärken är Kungsörnen, AXA, Gran Gusto, Go Green, Frigodan och Ögon Blink.

www.cerealiafoodservice.se

I samhället Järna strax utanför Södertälje har Lantmännen Ceralia Foods en fabrik som bl.a. tillverkar Kungsörnens pasta. Inom produktionen i Järna arbetar totalt 150 personer. Idag tillverkas totalt 180 artiklar i Järna och antalet råvaror och emballage-komponenter är ca 700 st

Fabriken innehåller ett antal olika processer som skapar så kallad ”spillenergi”. Denna ”spillenergi” tas om hand på olika sätt i värmeåtervinningssystem. Vega Energis uppdrag är att kartlägga dessa, statusbestämma objekten, riskanalysera för procesernas tillgänglighet samt föreslå åtgärder och optimeringar.

Arbetet är en del i Lantmännens satsningar på energieffektivisering och minimera miljöpåverkan. Uppdraget ska resultera i en rapport med beslutsunderlag för Lantmännen.

Kontaktperson på Vega Energi är Ronny Axelsson

Lantmannen Cerealia