Kyla

Kylan stannar
Vid värmeeffektivisering av en fastighet kan det i vissa fall uppstå ett ökat kylbehov. Kyla i olika skepnader har blivit det moderna sättet att bli av med överskottsvärmen.

Det kan handla om köldmedium, köldbäraren eller om kylmedel. Det som återfinns i de flesta branscherna finns även här, nämligen ett eget fackspråk inom området. Det är dock väl reglerat via Svensk Kylnorm (KYS) som beskriver erforderliga definitioner.

Antingen vi agerar för att byta ut aggregat eller systemutrustning, eller att öka andelen frikyla till fastigheten, kan Vega Energi erbjuda både kompetens och resurser inom området.

Det kan handla om att se över Er befintliga anläggning eller att installera en ny, Vega Energi hjälper till att finna den bästa lösningen. Från projektering, leverans och installation till drifttagning och slutbesiktning.

Innebörden är ofta att säkerställa, trygga och leveranssäkra komfortkylan för lång tid framåt gentemot sina hyresgäster och kunder.
Men det som är viktigt är resultatet av helheten. Är kylan samordnad med ventilationen, värmen och andra faktorer och behov som styr energiflödet?

Det är det som är Vega Energi:s styrka. Ett företag som kan helheten. En systemarkitekt med bred kompetens, med flera goda exempel i form av referensanläggningar.

Företaget har även kompetens inom projektering, installation och drift av kylanläggningar. Vi har dessutom genomfört studier på
Absorptions- och adsorptionskylaprocesser. Där ersätts den konventionella kompressorn med en ”termisk kompressor”. Dessutom har vi kunskap inom AOT-filtrering för t.ex. kyltornssystem.

Vega Energi är ackrediterat av SWEDAC samt förfogar över personal med certifikat för att utföra kylarbeten enligt klass 3:2.

Kontakta oss
Genom att kontakta oss tar Ni första steget till en diskussion om en mer ekonomisk kylanläggning, vare sig det handlar om att se över en befintlig anläggning eller att installera en ny.
För oss innebär rationell energianvändning en samverkan av 5E: Ekonomiskt, Enkelt, Ekologiskt, Effektivt och Energisnålt.

Vega Energi – din energipartner.

Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

200x5_transpixkyla