Kvalité och Miljö

Vega Energi förser energiföretag, industrier och fastighetsägare med professionell kompetens inom värme, kyla, ventilation, styrning- och övervakning.

För en effektiv styrning av verksamheten och för att säkerställa att kundkrav, myndighetskrav och miljökrav uppfylls arbetar vi enligt de riktlinjer, rutiner och instruktioner som definieras i vårt verksamhetsledningssystem ”Ledstjärnan”.

Systemet är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 och omfattar hela organisationen och verksamheterna i Stockholm.

Allmänt om systemet
Det huvudsakliga syftet med systemet är att det ständigt ska höja nivån på vårt miljöarbete och öka kvaliteten på vårt arbete. En viktig del av systemet utgörs därför av de mål som finns uppsatta för verksamheten.

I systemet finns instruktioner för hur specifika frågor ska hanteras och beskrivningar av vilka standarddokument som ska användas och hur dessa ska hanteras.

För att uppnå syftet med ständig förbättring finns tydliga rutiner för rapportering och hantering av avvikelser och reklamationer. För uppföljning så innehåller systemet tydliga mätpunkter, såsom exempelvis kundnöjdhet och vår miljöpåverkan.

Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

  200x5_transpixvattenfall