NYHET 2011-10-27

 

Partnering-

Kundsamverkan mellan Telge Nät och Vega Energi

 

Telge Nät och Vega Energi har kommit överens om att samverka för att utveckla drift- och underhåll på produktionsanläggningar och distributionssystem.

 

Överenskommelsen syftar till samverkan för att optimera driften och medför att Vega Energi kommer att delta i dagtidsbemanning, ronderingar, beredskap och larmutryckningar på värmeproduktionsanläggningar inom Telges område.

Efter genomförd introduktion ska Telge Nät och Vega Energi gemensamt utveckla och driftoptimera för att säkerställa driftsäkerhet, ekonomi och miljön.

En anläggning som är prioriterad är värme-, hetvatten- och ångproduktionen i Järna med den nya anläggningen för havreskalsbränsle som drivs tillsammans med delägaren Lantmännen.

Fakta om anläggningen i Järna

Telge utvinner metangas från hushållsavfall på Tveta avfallsanläggning som sedan används som bränsle i Värmeverket. Från och med 1994 levererar Tveta avfallsanläggning gas till panncentralen i Järna. Gasen ersätter 1 600 m3 fossil eldningsolja och svarar för en del av bränslebehovet för lägenheter, skolor, pensionärshem, centrumbyggnader och Lantmännen Cerealia

Gasproduktionen är ca 400 m³/tim i en ca 7 km lång ledning.

Havreskalspannan kallad Iris som producerar ca 20 GWh energi per år.

Och idagarna startas ytterligare en ny havreskals – pellets anläggning i Järna

  Partnering Telge Nät

 

Kontaktperson på Vega Energi är Christian Ek