Vi behöver nu en ingenjör och gruppledare som är med och ger drivkraft åt hela företaget och våra utvecklingsmål.

Vi önskar förstärka företagets ingenjörsenhet för tekniska tjänster med en ingenjör som ska arbeta med uppdrag hos kundkategorierna fastighetsägare, energileverantörer och industrier. Uppdragen omfattas inom områdena värme, kyla, ventilation, fastighetsteknik samt styrsystem.

ARBETSUPPGIFTERNA BESTÅR BL.A. AV ATT:

• Leda och fördela uppdragen och arbetet i ingenjörsenheten
• Stödja enheten operativt och administrativt
• Utföra utredningar, projekthandlingar, revisionsplaner och underhållsplaner
• Föra statistik och göra sammanställningar av olika slag
• Hålla i projekt från start till färdig och avlämnad teknisk lösning
• Rapportering till kunder, externa leverantörer och internt
• Skriva offerter och prisförslag utifrån kunders förfrågningar och behov
• Sälja in nya uppdrag till befintliga och nya kunder
• Bistå med administrativa förbättringsåtgärder inom företaget
• Medverka och sträva efter en kostnadseffektiv enhet
• Kontrollera och kontera fakturor gällande uppdrag man är ansvarig för
• Vara kontaktyta till kunder i de uppdrag som avtalats
• Medverka vid olika former av kundmöten

Andra arbetsuppgifter kan vara att t.ex. bidra till att upprätta kontakter och samarbete med befintliga och framtida leverantörer och underentreprenörer.
Tjänsten omfattar ca 40 timmar per vecka.

Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter som utvecklas och förändras över tid, t.ex. anläggningar för fjärrvärme eller fjärrkyla, anläggningar och utrustningar i fastigheter och byggnader.

KRAV FÖR TJÄNSTEN

Utbildning:

  • Utbildning: Ingenjör/tekniker inom området eller därmed jämförlig högskoleutbildning, energi, maskin, fastighets m.m.
  • Goda skrift- och språkkunskaper i svenska och engelska.
  • Datorvana och vana att arbeta i projektform.
  • Körkort är ett krav.
  • Marknadsförings- och försäljningsutbildning är en merit.
  • 3-5 års erfarenhet inom fastighets / energiteknik.
  • Du har arbetat inom fastighetsteknik och inom andra teknikorienterade tjänster/produkter.

Du har god samarbetsförmåga och förmåga att självständigt ta initiativ till befintliga och nya arbetsuppgifter.
Du är flexibel och anpassningsbar för nya utmaningar. Som ingenjör skall du vara kreativ och ha förmågan
att vidareutveckla dig själv, dina arbetsuppgifter samt medverka till företagets utveckling. Vidare ska du vara kundtillvänd med hög servicegrad samt ha förmågan att visa företaget utåt.

Karriärmöjligheter finns för denna tjänst och även inom företaget i stort. Internutbildning kommer att förläggas i en utbildningsplan för yrkesrollen.

INTRESSERAD ELLER KÄNNER DU NÅGON SOM KAN VARA DET?

Ring eller skriv till:
Kenneth Arveklint
Optimum Human Resources AB
Svartmangatan 16
111 29 Stockholm

Mail. kenneth.arveklint@optimumrekrytering.se

Tfn 08-40027906 eller 073-529 59 49
Svar emotses snarast.

Frågor om tjänsten och företaget besvaras även av: Björn Gustafsson. 08-794 07 00, bjorn.gustafsson@vega-energi.se

drifttekniker2