NYHET 2012-04-28

 

Telge Näts ”heta” leverans till Scania

 

Vega Energi ska uppdatera och säkerställa rutiner och instruktioner för leverans av hetvatten till Scania i Södertälje.

 

Telge Nät levererar förutom fjärrvärme även hetvatten (120°C) till Scania. Hetvattnet levereras via kraftvärmeverket i Igelsta. Leveransen sker bl.a till Måleriet på Scania.

Uppdraget innefattar driftinstruktioner för drift med en mobil panncentral (MPC) vid denna anslutningspunkt. Detta för att säkerställa hetvattenleveransen till Scania.

För ändamålet återfinns ett antal MPC anslutningar för inkoppling i serie eller parallellt.

 

Vega Energi har därmed kartlagt, analyserat och därefter sammanställt instruktioner för anslutning och drift vid ansluten MPC-anläggning. I samband med detta har även Vega Energi även producerat driftkort, uppdaterat ritningar samt tagit fram märkningsunderlag för objekten i anläggningen.

 

 I detta arbetet har Vega Energi haft en mycket bra samarbete med Dynamate AB som funnits på plats hos Scania.

 

 Kontaktperson: Max Jansson

 

 

 

 

  almnas
 
Kontaktperson på Vega Energi är Max Jansson