NYHET 2013-06-11

Henriksdalsberget

Vega Energi har tecknat avtal med bostadsrättsföreningen Svindersvik i Nacka och Bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35 för drift- och underhåll på deras värmecentral i Henriksdal.

 

Anläggningen består av biobränslepannor, oljepannor, distributionsnät med tillhörande utrustningar. Maskineriet levererar ca 15 GWh per år till bostadsrättsföreningarna samt till fastigheterna i närheten. Anläggningen har tidigare ägts av Stockholmshem men har inköpts av dessa bostadsrättsföreningar.

pc_henriksdalsberget2
Kontaktperson på Vega Energi är Max Jansson