Fortum, nytt konsult – ramavtal

Fortum Oyj har tecknat ett nytt ramavtal med Vega Energi avseende tekniska konsulttjänster.

Ramavtalet avser främst tekniska konsulttjänster avseende  distributions- och produktionsanläggningar för värme och kyla.

Avtalsperioden är 2 år, med ”ett + ett” års option på förlängning.

Vi har samarbetat med Fortum i många år, i drygt 12 år har det blivit.

Vi har tidigare fått uppdrag inom konvertering till fjärrvärme eller fjärrkyla i fastigheter. Och då framför allt för fjärrvärme- och fjärrkylacentraler. Vi har också arbetat inom produktionsområdet.

Nytt för oss i detta avtal är att vi nu även får möjlighet att medverka inom distributionsområdet, eller så kallad markförlagd kulvert.

 ”- Det känns mycket positivt att Fortum valt att ge oss förnyat förtroende. Det är ett kvitto på att Vega Energi som företag utvecklas i rätt riktning, och att våra tjänster håller den höga kvalité som Fortum efterfrågar.” säger Ronny Axelsson, marknadsansvarig på företaget.

 

Tillbaka

  200x5_transpix200x5_transpixFjarrbevakning