NYHET 2012-09-06

Försvarsmakten – Karlbergs Slott mfl

Vega Energi AB har tecknat ett kontrakt med Fortifikationsverket för att bistå med kompetens, resurser och tillhandahålla arbetsledning och drifttekniker för fastighetsdriften inom driftområde Karlbergs Slott.

 

Beställare är Fortifikationsverket, Södertörn samt Försvarsmakten.

Uppdraget omfattas även av fastighetsdelar på Ursvik och Svea Livgarde. Förutom den dagliga driften av fastigheterna inbegrips beredskap utom ordinarie arbetstid.

 

Läs gärna mer på http://www.forsvarsmakten.se/mhsk/Om-skolan/Karlbergs-slott/

 

År 1634 byggdes ett större stenhus som utgör kärnan i den nuvarande anläggningen. Slottet var kungligt lustslott ända fram till 1792 då Gustav III bildade Kungliga krigsakademien på Karlberg.

Sedan dess är Karlberg Krigsakademi för officerare och därmed världens näst äldsta krigsakademi på samma plats och i samma byggnad, efter akademien i Wiener Neustadt.

Numera utbildas 300 yrkesofficerare och blivande yrkesofficerare om året vid Militärhögskolan Karlberg. Omkring 150 officerare och civila anställda arbetar här. Karlberg, som nyligen har restaurerats, är ett statligt byggnadsminne och utgör ett riksintresse för kulturminnesvården.

 

 

arla kalhall
Kontaktperson för uppdraget hos Vega Energi AB är Ronny Axelsson.