NYHET 2012-06-24

Försvarsmakten – Berga Garnison

 

Vega Energi har sedan 1 april 2011 drivit den totala tekniska förvaltningen på ett av Fortifikationsverkets områden, Berga Garnison.

 

Vega Energi driver och sköter Berga Garnison åt Fortifikationsverket. Uppdraget innebär teknisk förvaltning av samtliga system, byggnader och markområden som finns inom Garnisonen.

Omfattningen innefattas av bl.a. värmeproduktion i form av pellets- och oljeanläggningar, värmesystem inkl distributionssystem, ventilation, kyla, bassänger, hamnanläggningar, avloppssystem, el- och styrsystem, fastighetsdrift och mark enligt ABFF 04.

Beställare är Fortifikationsverket, Södertörn samt Försvarsmakten. Uppdraget omfattar ca 100 talet fastigheter samt brygganläggningar.

 

Läs gärna mer på http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Fjarde-sjostridsflottiljen-4-sjostridsflj/

 

Vega Energis engagerade kundteam på Berga jobbar med ständiga förbättringar och med att effektivisera tekniken på anläggningen. Sedan april 2011 har FortF fått en rejäl höjning av kundindex från sina kunder på anläggningen, vilket Vega Energi tar åt sig en del av äran för

arla kalhall
Kontaktperson för uppdraget hos Vega Energi AB är Ronny Axelsson.