NYHET 2014-07-03

FÖRLÄNGNING AV DRIFTAVTAL

Vega Energi har fått förtroendet att fortsätta sitt uppdrag i Snäckvikens panncentral./i>

2014-08-28-09.52.27-stor

Vega Energi och Astra Zeneca har haft ett mycket givande samarbetat sedan 2009/10. Mycket har hänt på de drygt fyra år som förflutit. Vi har tillsammans lyckats öka driftsäkerheten på anläggningen samtidigt som vi genomfört en hel del effektiviseringar som förbättrat ekonomin på anläggningen.
Vega Energi har haft ett stort utbyte av samarbetet med Astra Zeneca och vad vi har förstått på uttalande från Astra Zeneca är de mycket nöjda med Vega Energis insatser, säger Max Jansson på Vega Energi, som skött till stor del verksamhetsrelationerna på Astra Zeneca.

AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag med ett brett sortiment av läkemedel framtagna för att behandla sjukdomar inom många viktiga medicinska områden.
AstraZeneca har sitt huvudkontor i London. I Sverige finns enheter i Mölndal, Lund och Södertälje.

Astra Zeneca valde redan årsskiftet 2009 – 2010 att lägga ut driften av ångproduktionsanläggningen i Snäckviken på entreprenad och sedan dess har Vega Energi varit deras driftentreprenör för ångproduktionen.
Förlängningen avser ytterligare 2 år inom entreprenaden.