Fastighetsbolag

Fastigheter

Oavsett om du är en BRF eller en stor fastighetsägare eller en fastighets- förvaltare kan vi erbjuda er stödtjänster inom fastighetsskötsel. Som specialister på energifrågor, teknisk förvaltning och drift av fastigheter är Vega Energi unika i Sverige. Med en lång erfarenhet, engagerad personal och specialistkompetens erbjuder Vega Energi lösningar både för fastighetsägare och för operatörer inom fastighets- branschen. Uppdragen kan omfatta verksamhetsstödjande tjänster, fastighetsteknisk och verksamhetsanknuten förvaltning för kontor, affärslokaler, offentliga lokaler, hotell, restauranger, idrottsanläggningar samt flerbostadshus eller liknade.

Vi erbjuder även våra kunder tjänster inom projektutveckling och projektstyrning i om- och tillbyggnadsprojekt på tekniska system till fastigheten. Med erfarna och engagerade medarbetare i kombination
med ett tätt samarbete med kunden, kan vi ta ansvar från idé till drift och skötsel av fastigheten.

Inomhusklimatets drift

Hur får man en bekymmersfri, driftsäker och effektiv drift av fastighetens energisystem? Ett förvaltningsavtal med Vega Energi kan innebära en optimering av energisystemen. En förutsättning är att det sker en periodisk bevakning av systemen så att förändringar och förslitningar kan justeras innan det påverkar funktionen på objekten. Det handlar alltid om en skräddarsydd lösning. Vi kan ta hela eller delar av ansvaret för drift & skötsel av ert energisystem. Vi kan se till så att fastighetens energisystem arbetar optimalt, vi kan övervaka dem dygnet runt samt rycka ut om en driftstörning skulle inträffa. Händer någonting skall en välutbildad tekniker snabbt vara på plats och vidta lämpliga åtgärder. Vi kan även svara för bränsleinköp och alla kontakter med berörda myndigheter.

Minskade kostnader och minskad miljöpåverkan

Periodisk skötsel, teknisk förvaltning eller drift- och skötsel på tekniska installationer. Det finns många uttryck för detta, men service av de tekniska systemen behövs för att uppnå ett bra inomhusklimat. Vega Energi håller en hög servicenivå och med en hög servicenivå förbättras attraktionsvärdet på fastigheten. Vega Energi ser som sin uppgift att ständigt hålla sig ajour på den senaste tekniken, aktuella priser och det som händer inom miljöområdet.

Klicka på länkarna under bilden för att läsa mer.

Klicka här för att kontakta oss.

transpix
fastighetsbolag_bigtranspix
Driftadministration
Energiproduktion
Effektivisering
Energideklaration
Mätteknik
Obligatorisk Ventilationskontroll
Projektering
Projektledning
Kyla
Styr-IT
Värme
Ventilation
Utredningar
Driftsupport
Exchange
Fastighetsteknik
Fjärrbevakning