Exchange

EXCHANGE – en totallösning för din fjärrvärme/kylacentral.
Behöver Ni rusta upp, restaurera, eller installera en ny fjärrvärme- eller fjärrkylacentral – då kan vi både dimensionera, leverera och installera den nyckelfärdigt åt dig. Vi erbjuder även ett komplett drift- och serviceåtagande, en trygghet för optimal och ekonomisk drift som våra kunder uppskattar.

Fjärrvärmen i Sverige började installeras i mitten på 50-talet, men det stora genombrottet kom sedan på 70-talet. Fjärrkylan däremot kom så sent som i slutet av 90-talet.

Med ålderns rätt är det därför många fjärrvärmecentraler som idag är färdiga för restaurering och upprustning. Även fast fjärrvärmecentralen är relativt enkel och robust i sin uppbyggnad, slits komponenterna sakta men säkert. Vissa delar i centralen som styr- och reglerutrustning, med tillhörande styrventiler samt cirkulationspumpar, bör kanske bytas eller renoveras redan efter 10–15 år. Både av ekonomiska och funktionella skäl. Andra delar, t.ex. värmeväxlare, expansionskärl och avstängningsventiler etc., har normalt en längre livslängd på 20-25 år, och ibland längre.

Beroende på den tekniska utvecklingen kan det vara lönsamt att byta ut fungerande komponenter i förtid, även om värmeförsörjningen arbetar tillfredställande.

I vår paketlösning Exchange ingår följande arbeten och produkter: Funktionskontroll och statusbedömning av centralen. Detta för att ta reda på exakt vad du behöver och vilka eventuella anpassningskrav som gäller.

Dokumentationshandling på värmecentralen med aktuella driftförutsättningar.

Installation och erforderliga åtgärder enligt överenskommen tidplan. I åtgärdsdelen ingår normalt demontage och borttransport av befintlig utrustning. Leverans av prefabricerad (eller platsbyggd) fjärrvärmecentral med tillhörande teknisk utrustning. Vi sköter även samtliga erforderliga kontakter med myndigheter och information till aktuell energileverantör.

Efter installationsarbetet tas centralen i drift, injusteras, protokollförs och slutbesiktigas.

Innan den överlämnas som nyckelfärdig till Er, gör vi en driftgenomgång med berörd driftpersonal som också får en dokumentationsomgång.
Om så önskas erbjuder vi även drift- och serviceåtagande efter installationen, för att garantera optimal funktion med minimal energiförbrukning.

Fjärrvärmens och fjärrkylans idé
Fjärrvärme och fjärrkyla är antagligen det absolut enklaste sättet att värme upp en storstad i dag. Det varma eller kalla vattnet som cirkulerar i rörsystemet värms eller kyls upp på några få platser runt om i staden. När vattnet värmt eller kylt husen går det tillbaka till den centrala produktionsanläggningen och värms upp eller kyls ned igen. Det är fjärrvärmens och fjärrkylans idé i ett nötskal. Närområdets miljö påverkas positivt, arbetet med att värma eller kyla husen blir både enklare och effektivare, och systemen har blivit tryggare eftersom både fjärrvärme eller fjärrkyla nästan aldrig krånglar.

Klicka här för att kontakta oss.

exchange