NYHET 2014-01-31

ENRAT PÅ SANDVIK

Vega Energi har nått goda resultat med sitt effektiviseringsarbete i Västberga fabriken.

 besparing_stor

Vega Energi fortsätter sitt strävsamma arbete att effektivisera och optimera tillförseln av media till industrianläggningen.

På köpet förbättras även värden på miljöutsläpp. Vi kallar vårt angreppssätt för ENRAT (energirationalisering).

 

Målet för tillförsel av värme sattes till 8% och vi har nått ett resultat hittills på ca 20% eller 2 827 MWh. Målet för tillförsel av el sattes till låga 1% eftersom processerna är beroende av elkraften, men insatserna resulterade i ett resultat på ca 2% eller 300 MWh. Resultatet på CO2 blev en minskning med 83 000 kg.

Arbetet med ENRAT påbörjades i april 2013.

 Steg 2 i ENRAT är att beta av de investeringar som ger korta pay-back tider.

– Vi är tillsammans med kunden mycket nöjda med vårt uppnådda resultat, säger Ronny Axelsson VD, på Vega Energi AB.

Kontaktperson på Vega Energi är Ronny Axelsson