NYHET 2013-05-08

 

Enrat i Sandvik

Vega Energi har uppdraget att effektivisera fastigheterna i Västberga!

 

Vega Energi har under våren kartlagt fastigheternas mediaförsörjning i form av värme, tappvarmvatten, ventilation, el och kallvatten. Kartläggningen omfattade även att finna potentiella spillenergikällor.

Vega Energi använder metodiken Enrat (energirationalisering) för att strukturera och administrera uppdraget.

 

För tillfället pågår arbete med att ”beta av” handlingsplanen och följa upp utförda åtgärder och presentera resultaten av besparingarna.

 

I prioriteringen utfördes de åtgärder som krävde minst insatser första av de åtgärdsförslag som upprättats i handlingsplanen. Blk.a har justeringar av samtliga temperatur inställningar utförts, drifttider optomerat samt att vi har omdisponerat från i huvudsak ventilationsuppvärmning till värme via radiatorsystemet.

Resultatet ser hittills mycket positivt ut. Vi har lyckats med att spara ca 10% på värmesidan och ca 13% på elsidan.

  almnas
 
Kontaktperson på Vega Energi är Max Jansson