NYHET 2011-11-02

 

Energisparande med Norrenergi

Vega Energi har tillsammans med Norrenergis tagit fram och genomfört energisparseminarium.

 

Norrenergi och Vega Energi har gemensamt tagit fram ett material för information om möjligheterna till energieffektivisering. Seminarierna genomfördes under september och oktober till företagskunder och bostadsrättsföreningar.

Efter seminariet erbjöds de inbjuda en rundvandring på Solnaverket eller möjligheten att prata med representanter från Norrenergi eller Vega Energi. Dessutom erbjöds en statistikanalys, vilket är första steget till Norrenergis tjänst Värmekollen.

APL har över 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av läkemedel och var ett helägt dotterbolag till Apoteket AB till och med juni 2010

Norrenergi är ett kommunägt, lokalt energibolag i norra Storstockholm som producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande tjänster.

Norrenergi är det första energibolag har märkt sin fjärrvärme och fjärrkyla med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Ägare till bolaget är Solna kommun (67 %) och Sundbybergs stad (33 %). Antal anställda: Ca 70 personer. Försäljning fjärrvärme: 1,1 TWh /år. Försäljning fjärrkyla: 75 GWh/år

Produktionsanläggningar: Solnaverket, Sundbybergsverket, Frösundastationen och Hagastationen.

Se även nedanstående länkar: 

http://www.norrenergi.se/NE_hemsida/default.aspx

http://www.norrenergi.se/NE_hemsida/_down/Energiseminarium_web.pdf

  Espar Norrenergi

 

Kontaktperson på Vega Energi är Ronny Axelsson